Breadcrumbs

Voorstelling

Wijkgezondheidscentrum De Kaai richt zich tot patiënten uit de Bloemekenswijk, Wondelgem (tot aan de Industrieweg) en Mariakerke (tot aan de Brugse Vaart). Voor een kennismaking met de Bloemekenswijk. Lees de wijkmonitor. Voor een kennismaking met ons team, klik hier.

Wijkgezondheidscentrum De Kaai opende zijn deuren op 3 oktober 2005. In Gent zijn er ondertussen negen wijkgezondheidscentra.

Elk wijkgezondheidscentrum is een onafhankelijke VZW. Om de naam wijkgezondheidscentrum te mogen gebruiken, moet het centrum aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is de multidisciplinaire werking. Dat wil zeggen dat verplegers, kinesisten en artsen letterlijk onder hetzelfde dak werken. Op deze manier kunnen ze elkaar over de patiënten inlichten. Dit gebeurt in De Kaai via het multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg zijn alle zorgverstrekkers aanwezig en worden de patiëntendossiers besproken.

Binnen een wijkgezondheidscentrum moeten er drie eerstelijnsdisciplines aanwezig zijn. Bij De Kaai kozen we voor het aanbod van artsen, verpleging en kinesitherapie. Daarnaast is er ook een gezondheidspromotor. Andere wijkgezondheidscentra hebben bijvoorbeeld een maatschappelijk werker in plaats van een kinesist. Sommige wijkgezondheidscentra hebben ook een tandarts in dienst. Met het aanbod van De Kaai spelen we zoveel mogelijk in op de noden van de Bloemekenswijk.

Alle wijkgezondheidscentra in België zijn lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Die Vereniging zorgt voor de uitwisseling van informatie, begeleidt opstartende wijkgezondheidscentra en geeft ondersteuning op administratief vlak.