Breadcrumbs

Veel gestelde vragen

 Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen. Vind je jouw antwoord hier niet terug? Contacteer ons gerust op info@wgcdekaai.be.

Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?

Wat met huisbezoeken?

Wat met een bezoek aan de specialist?

Wat bij nood aan nazorg na een bezoek aan een specialist of na hospitalisatie?

Mag ik naar een huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut gaan die niet van het wijkgezondheidscentrum is?

Wat met labo-onderzoeken?

Kan ik gratis medicatie krijgen?

Kan ik telefonisch medicatievoorschriften aanvragen?

Wat als ik ’s nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?

Wat als ik op vakantie ben en daar een arts nodig heb?

Wat als ik verhuis?

Wat als ik ontevreden ben?

Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?                                                                      

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dit noemen we het forfaitair systeem.

Wat met huisbezoeken?

Omdat we je in het wijkgezondheidscentrum beter kunnen onderzoeken en behandelen dan thuis, vragen we om naar het centrum te komen. Indien dit echt niet lukt, komen we ook op huisbezoek. Dit kan zowel voor de verpleging, verzorging, kinesitherapie als voor de arts.

Wat met een bezoek aan de specialist?

Een raadpleging bij de specialist wordt door de mutualiteit terugbetaald. Je kiest vrij welke specialist je raadpleegt. Voor een goede opvolging, vragen we wel om eerst de huisarts te raadplegen vooraleer een afspraak bij de specialist wordt gemaakt.

Wat bij nood aan nazorg na een specialist of na hospitalisatie?

Bij opname in het ziekenhuis vermeldt je best dat je bent ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum. Heb je na de opname kinesitherapie of verpleging nodig,  neem dan zo vlug mogelijk contact op met het WGC, zodat wij met de nazorg kunnen starten.

Mag ik naar een huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut gaan die niet van het wijkgezondheidscentrum is?

Nee. Zolang je in WGC De Kaai bent ingeschreven, moet je altijd eerst een afspraak maken bij een zorgverstrekker van De Kaai zelf. Zowel de mutualiteit als WGC De Kaai kunnen geen terugbetalingen doen indien je een raadpleging buiten het wijkgezondheidscentrum doet.

Wat met labo-onderzoeken?

Labo- onderzoeken moeten wel nog betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar je thuisadres.

Kan ik gratis medicatie krijgen?

Kosten voor medicatie zijn niet in de inschrijving inbegrepen. Je blijft je medicatie zelf betalen. Voorschriften worden geschreven tijdens een raadpleging bij de arts.

Kan ik telefonisch medicatievoorschriften aanvragen?

Medicatie kan niet meer telefonisch of via het onthaal worden gevraagd. Voor chronische medicatie, medicatie die je geruime tijd moet nemen (bijvoorbeeld voor hoge bloeddruk), zal jouw arts ervoor zorgen dat je voldoende medicatie meekrijgt. Afhankelijk van de medicatie is dit voor minstens drie maanden. Voor nieuwe voorschriften moet je dus opnieuw op controle bij de huisarts. Op dat moment geeft de arts je zo veel voorschriften mee als hij nodig acht. Vragen? De arts weet raad! Maak tijdig een afspraak bij je vaste huisarts om je medicatievoorschrift te laten verlengen

Wat als ik ’s nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?

Na 19 u, in het weekend of op feestdagen kan je voor dringende oproepen terecht bij de huisartsenwachtdienst op het telefoonnummer 09/ 236 50 00. De dokter van de wachtdienst moet je wel betalen. Breng nadien het prestatiebriefje naar het wijkgezondheidscentrum. Wij betalen je terugbetalingstarief terug zoals vermeld in het RIZIV, zodat je enkel het remgeld betaalt. De betaling gebeurt via een storting. Vergeet je rekeningnummer niet mee te brengen. Zie ook: huisartsenwachtdienst.

Wat als ik op vakantie ben en daar een arts nodig heb?

Op vakantie in eigen land, betaalt de patiënt de dokter, krijgt een prestatiebriefje en bezorgt dit aan zijn wijkgezondheidscentrum. Het wijkgezondheidscentrum betaalt het terugbetalingstarief terug. Voor je naar het buitenland vertrekt, informeer je eerst bij je ziekenfonds.  Heb je nood aan medische verzorging in het buitenland, dan valt dit meestal onder de regeling van het intermutualistisch project Eurocross.

Wat als ik verhuis?

Je moet een adreswijziging steeds aan het onthaal melden. We bekijken dan of je ingeschreven kan blijven. Als je verhuist buiten ons gebied, schrijven we je uit. Er zijn 7 andere wijkgezondheidscentra in Gent. Indien je in het gebied van één van deze centra woont, kan je je daar laten inschrijven. Als je situatie bij het ziekenfonds verandert, laat ons dit zo snel mogelijk weten en breng nieuwe klevers binnen.

Wat als ik ontevreden ben?

Bij problemen vragen we om eerst een gesprek met de zorgverstrekker te hebben. Voor een klacht kan je steeds ons klachtenformulier invullen en in onze bus stoppen. Klachten mogen ook worden doorgemaild. Elke klacht wordt met de grootste zorg behandeld.