Breadcrumbs

Forfaitair systeem

WGC De Kaai werkt, zoals alle wijkgezondheidscentra in Vlaanderen, met het systeem van forfaitaire betaling. Dit betekent dat elke patiënt een contract onderschrijft met ons centrum. De Kaai garandeert dan de medische zorg door huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en kinesitherapeuten .

Er is een rechtstreekse afrekening tussen de mutualiteit van de patiënt en ons wijkgezondheidscentrum. Als je patiënt in een wijkgezondheidscentrum wil worden, moet je in orde zijn met je mutualiteit. De Kaai ontvangt via de mutualiteit een vast bedrag per ingeschreven patiënt.

Wanneer een patiënt in WGC De Kaai is ingeschreven en een hulpverlener (huisarts, verpleegkundige, kinesitherapeut of verzorgende) raadpleegt buiten het centrum, zal het ziekenfonds deze prestatie niet terugbetalen. Gebeurt deze raadpleging in het kader van de nacht- of weekendwacht of na overleg met het centrum, dan betaalt het centrum de prestatie terug (met uitzondering van de remgelden). Verhuis je naar een woning buiten ons werkingsgebied of wil je bij een andere hulpverlener terecht? Zorg er voor dat je eerst bent uitgeschreven. Hiervoor kan je bij het onthaal terecht. Wil je meer weten over het forfaitair systeem? Klik hier.