Breadcrumbs

delen gezondheidsgegevens

De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners maakt dat het delen van gegevens gemakkelijker en sneller verloopt. Het elektronisch delen van gezondheidsgegevens kan voordelen voor patiënten met zich meebrengen. Een vlotte uitwisseling van gezondheidsgegevens draagt immers bij tot:

 Het vermijden van dubbele onderzoeken: De resultaten van je vroegere onderzoeken kunnen gemakkelijker geraadpleegd worden.

Een verhoogde patiëntveiligheid: Zorgverleners kunnen bijvoorbeeld in je medische gegevens snel nagaan of je allergisch bent voor bepaalde stoffen, welke medicatie je neemt, welke vaccinaties je gehad hebt, …

 

Een betere aaneensluiting van je zorg: Een goede informatie-uitwisseling tussen zorgverleners zorgt ervoor dat je niet telkens opnieuw je volledige medische voorgeschiedenis moet vertellen aan nieuwe zorgverleners.

Door een vlotte gegevensuitwisseling kunnen verschillende zorgverleners je op een aaneensluitende manier de gepaste zorg geven. De zorgverleners kunnen in je gegevens opzoeken welke zorg je al gekregen hebt, welke risicofactoren (bv. koorts, hoge bloeddruk, …) hij/zij moet opvolgen, wanneer je medicatie moet krijgen, … Ook in wijkgezondheidscentrum De Kaai zetten we hier op in. Voor meer uitleg kan je bij jouw huisarts of het onthaal terecht.. Meer weten? via deze link.

Gepost door WGC De Kaai op 17/06/2014